Solathraionn Dliadoiri Greg Nolan seirbhisi dli i nGallimh agus ar fud na hEireann.

 

Is gnolacht iomlan dli muid, a chuireann seirbhis agus comhairle dlithiul eolasach, eifeachtach agus cuimsitheach ar fail dar gcustaimeiri.

 

Tá ár rath bunaithe ar thorthaí rathúil a fháil dár gcustaiméirí, maidir le aon ábhar dlíthiúl atá acu, laistigh den am ceart agus laistigh dár mbuiséad.

 

Bheadh muid lán sásta a bheith mar ionadaithe duit maidir le cibé ábhar dlíthiúl atá os do chomhair, nó atá ar intinn agat.

 

Téigh i dteagmháil linn inniú trí ghlaoch a chur orainn, ríomh-phoist a sheoladh nó bualadh isteach.

 

Is féidir leat a bheith cinnte go mbeidh do chás, do bhuairt agus do rath mar ár dtosaíocht i gcónaí.